Recherche, Safety & Security
Bedrijfsrecherche en onderzoek

Bedrijfsrecherche en onderzoek

Veenman Veiligheidmanagement is een door het Ministerie van Justitie erkend rechercheonderzoeksbureau (POB 1347). Wij kunnen u ondersteunen in het uitvoeren diverse onderzoeken. Zowel in de preventieve als in de repressieve zin binnen de zakelijke en de particuliere markt. Onderzoekers die werkzaam zijn voor Veenman Veiligheidmanagement hebben allemaal de toestemming van de korpsleiding van het politiekorps in de regio waar zij werkzaam zijn. Zij hebben allen hun sporen verdiend in diverse recherchefuncties binnen politie, justitie alsook het bedrijfsleven. Veenman Veiligheidmanagement biedt een landelijke dekking van haar werkzaamheden. Tevens werken wij samen met een aantal specialistische partijen als het gaat om forensisch onderzoek op diverse vlakken. Onze dossiers worden op een dermate wijze geformuleerd dat deze altijd dienst kunnen doen als bewijsvoering tijdens een rechtzaak. Het is aan de opdrachtgever zelf de keus of deze de rapportage daadwerkelijk hiervoor zullen aanwenden. Vaak is de dossiervorming genoeg om maatregelen te nemen tegen bijvoorbeeld een frauduleuze medewerker zonder dat hier politie of justitie aan te pas komt.

Veenman Veiligheidmanagement is zeer flexibel in de uitvoering van haar dienstverlening. Daar waar de overheid steeds meer steken laat vallen en uw zaak op de plank onder een grote stapel stoffige dossiers komt te liggen duiken wij direct in de zaak en kunnen wij direct handelen daar waar nodig.

Aan iedere opdracht gaat een grondige intake vooraf om duidelijk de doelen en de afbakening van het onderzoek te bepalen.

Wij kunnen u o.a. ondersteunen in onderzoeken naar interne fraude, verzekeringsfraude onterecht ziekteverzuim en andere feiten die de continuïteit van uw organisatie in gevaar kunnen brengen of uw organisatie grote financiële schade aan kunnen richten. Voor informatie klikt u hier om contact met ons op te nemen.