Recherche, Safety & Security
Bedrijfsrecherche en onderzoek

Pre-employment screening

Bedrijfsrecherche en onderzoek

Kosten besparen door goed te selecteren. Als blijkt dat u iemand een halfjaarcontract heeft aangeboden en dit is niet de persoon die u voor ogen dacht te hebben kan dit een fikse strop zijn voor uw onderneming. Alleen al het half jaar aan loon wat u dient uit te betalen en niet de gewenste omzetgroei kunnen realiseren zijn serieuze zaken die u had kunnen voorkomen.

Tevens ondervinden bedrijven en instanties steeds vaker de negatieve gevolgen van frauduleus handelen door eigen medewerkers of zakenpartners. Voorbeelden van frauduleus handelen zijn o.a. diefstal, cybercrime, uitwisselen van gevoelige informatie aan derden. Maar ook een vals CV behoort hiertoe. Niet alleen de financiële schade kan enorm zijn maar de imagoschade die bedrijven op kunnen lopen vormen een serieuze dreiging voor de continuïteit. Naar aanleiding van een onderzoek van Nationale Nederlanden waarbij 1300 ondernemers bevraagd zijn, is 4 op de 10 ondervraagde ondernemers het slachtoffer geworden van diefstal door eigen personeel.

Wij adviseren een pre-employment screening altijd uit te laten voeren voordat iemand toegang krijgt tot de functie en daarbij behorende gegevens en middelen. Ook tijdens een proeftijd van twee maanden kan iemand uw bedrijf al veel schade berokkenen.

Om een juiste conclusie te kunnen trekken met betrekking tot de betrouwbaarheid en integriteit van uw kandidaat zullen screenings altijd in persoon worden uitgevoerd. De screening zal altijd afgestemd worden op uw specifieke bedrijfssituatie en de functie.

Aspecten die onderdeel uit kunnen maken van een screening zijn:

  • Intake gesprek over kandidaat en functie
  • Toestemmingsverklaring kandidaat en invullen vragenformulier
  • VOG (verklaring omtrent gedrag) via kandidaat
  • BKR toetsing
  • Desk research openbare registers, openbare bronnen, faillisementeregister en social media
  • Verificatie van de in de CV benoemde diploma’s en overige relevante documenten
  • Persoonlijk gesprek met de kandidaat met als voorkeur binnen de huiselijke situatie
  • Referentenonderzoek
  • Rapportage met het advies

Tevens kunnen wij u adviseren in het vaststellen van risicoprofielen per functie binnen uw onderneming.