Recherche, Safety & Security

Trainingen en opleidingen

Diefstalpreventie

Winkelmedewerkers worden getraind in het voorkomen en de aanpak van winkeldiefstal en de bijkomende aspecten zoals het steeds vaker gepaard gaande geweld bij de diefstal. De training is vooral gericht op preventie. Hoe signaleer je in een vroeg stadium een winkeldief en hoe ga je hier dan mee om. De training is gericht op het creëren van bewustwording bij de ondernemer en medewerkers dat zij zelf een grote invloed kunnen hebben op het voorkomen van winkeldiefstal. Daarnaast wordt aandacht besteed aan het zo veilig mogelijk aanspreken en eventueel aanhouden van een verdachte indien de diefstal niet kon worden voorkomen.

De volgende aspecten worden o.a. behandeld:

 • Wat is winkeldiefstal nou precies en welke vormen zijn er
 • Preventieve maatregelen ter voorkoming van winkeldiefstal
 • Wettelijke kaders (wat mag u wel en wat niet)
 • Eigen veiligheid
 • Hoe herken ik een winkeldief
 • Waarnemen en observeren
 • Communicatieve vaardigheden
 • Weerbaarheid

Wat wordt er geleerd:

 • Een actieve of servicegerichte benadering bij elke klant of (ongewenste) bezoeker
 • Voorkomen van winkelcriminaliteit of overlast door ongewenste klanten
 • Een potentiële winkeldieven herkennen en hier op een alerte juiste wijze op reageren
 • Uw rechten en niet te vergeten uw plichten bij het zien van een winkeldiefstal

Hoe gaan we dat leren

In de vorm van een presentatie waarin diverse oefeningen zijn verwerkt.
De casussen zullen betrekking hebben op specifieke zaken/problemen/voorvallen die medewerkers tegen kunnen komen in de dagelijkse praktijk.

Onderwerp Werkvorm
Communicatie, verbaal/non-verbaal houding, Theorie, film, oefeningen en rollenspel
gedrag, waarneming en interpretatie
Casuïstiek Overvall Rollenspellen met acteur

Duur

De duur van de training is afhankelijk van uw wensen en de leerdoelen welke u voor uzelf en/of uw personeel wilt bereiken en zal in goed overleg bepaald worden.

Aantal deelnemers

Voor een optimaal effect is de training gericht op een groep van minimaal 10 tot maximaal 15 personen.

Kosten:

op aanvraag